Adventní Bamberk + plavba lodí

Adventní BAMBERK + plavba lodí  

  

Program zájezdu:

 

1.den:  odjezd z Prahy v 5:30 z ulice Na Florenci

příjezd do BAMBERKU -  jednoho z nejkrásnějších německých měst. Jeho historické centrum je plné pozoruhodných památek. Císařský dóm a mnoho dalších historických staveb je důvodem, proč je historické centrum Starého města zapsáno od r. 1993 na listině UNESCO jako světové kulturní dědictví. Město se rozkládá na sedmi pahorcích a  v údolí mezi rameny řeky Regnitz.. Podél řeky se nachází několik mlýnů a rybářských domků. Kromě řeky Regnitz prochází městem také říční kanál Mohan - Dunaj, který mimo Bamberg často splývá s řekou, ale tady mezi sebou vytvářejí podlouhlý ostrov, na kterém se část města rozkládá. Uprostřed mostu přes řeku stojí Stará radnice.

Od radnice je pěkný výhled na řadu domků na nábřeží. Říká se jim Malé Benátky a byly to domky rybářů a řemeslníků. Větší dům s oblouky nad hladinou byla městská jatka a dnes je v něm část univerzitní knihovny. Na spodním mostě (Untere Brücke) u severní stěny radnice stojí socha svaté. Je to sv. Kunhuta, manželka císaře Jindřicha II. Spolu zakládali bamberský dóm a oba byli prohlášeni za svaté.

Na návrší na levém břehu řeky Regnitz se rozprostírá náměstí Domplatz. Po jeho obvodu stojí hned tři pamětihodnosti. Tou největší je císařský dóm - katedrála s pověstným bamberským jezdcem. Budova na malém ostrově naproti radnici je městský zámek Geyerswörth. Byl postaven ve 14. století a v roce 1703 barokně přestavěn. Sloužil také jako sídlo bamberských knížat-biskupů.

Kostely ve městě prý tvoří pomyslný kříž, jehož středem měl být sloup na náměstí Domplatz, tzv. Tattermannsäule, který byl ale odstraněn 1777. Ve středověku za císaře Jindřicha II. byl Bamberg označován jako střed světa a ten sloup jako

Vrchu Michaelsberg nad městem dominuje původně benediktinský klášter a kostel sv. Michaela. Klášterní budovy dnes slouží jako špitální prostory. V centru města na náměstí Grüner Markt stojí velký barokní kostel sv. Martina. K jeho zajímavostem patří klenba vymalovaná tak, aby vytvářela dojem kupole. V odpoledních hodinách projížďka lodí.

 zahrnuje:   dopravu busem, průvodce CK, pojištění Ck proti úpadku

nezahrnuje:   pojištění v zahraničí, vstupy, projížďka lodí cca 12 EUR

 

 

Termín odjezdu: 16.12.2023

Termín příjezdu: 16.12.2023

Destinace: Německo

Počet osob: 60

od 1590,-

REZERVOVAT

POPIS ZÁJEZDU

Adventní BAMBERK + plavba lodí  

  

Program zájezdu:

 

1.den:  odjezd z Prahy v 5:30 z ulice Na Florenci

příjezd do BAMBERKU -  jednoho z nejkrásnějších německých měst. Jeho historické centrum je plné pozoruhodných památek. Císařský dóm a mnoho dalších historických staveb je důvodem, proč je historické centrum Starého města zapsáno od r. 1993 na listině UNESCO jako světové kulturní dědictví. Město se rozkládá na sedmi pahorcích a  v údolí mezi rameny řeky Regnitz.. Podél řeky se nachází několik mlýnů a rybářských domků. Kromě řeky Regnitz prochází městem také říční kanál Mohan - Dunaj, který mimo Bamberg často splývá s řekou, ale tady mezi sebou vytvářejí podlouhlý ostrov, na kterém se část města rozkládá. Uprostřed mostu přes řeku stojí Stará radnice.

Od radnice je pěkný výhled na řadu domků na nábřeží. Říká se jim Malé Benátky a byly to domky rybářů a řemeslníků. Větší dům s oblouky nad hladinou byla městská jatka a dnes je v něm část univerzitní knihovny. Na spodním mostě (Untere Brücke) u severní stěny radnice stojí socha svaté. Je to sv. Kunhuta, manželka císaře Jindřicha II. Spolu zakládali bamberský dóm a oba byli prohlášeni za svaté.

Na návrší na levém břehu řeky Regnitz se rozprostírá náměstí Domplatz. Po jeho obvodu stojí hned tři pamětihodnosti. Tou největší je císařský dóm - katedrála s pověstným bamberským jezdcem. Budova na malém ostrově naproti radnici je městský zámek Geyerswörth. Byl postaven ve 14. století a v roce 1703 barokně přestavěn. Sloužil také jako sídlo bamberských knížat-biskupů.

Kostely ve městě prý tvoří pomyslný kříž, jehož středem měl být sloup na náměstí Domplatz, tzv. Tattermannsäule, který byl ale odstraněn 1777. Ve středověku za císaře Jindřicha II. byl Bamberg označován jako střed světa a ten sloup jako

Vrchu Michaelsberg nad městem dominuje původně benediktinský klášter a kostel sv. Michaela. Klášterní budovy dnes slouží jako špitální prostory. V centru města na náměstí Grüner Markt stojí velký barokní kostel sv. Martina. K jeho zajímavostem patří klenba vymalovaná tak, aby vytvářela dojem kupole. V odpoledních hodinách projížďka lodí.

 zahrnuje:   dopravu busem, průvodce CK, pojištění Ck proti úpadku

nezahrnuje:   pojištění v zahraničí, vstupy, projížďka lodí cca 12 EUR

 

 

DALŠÍ TERMÍNY

V současnosti nejsou k dispozici žádné další termíny zájezdů do této destinace.

Aktuální zájezdy

Chcete vidět další, aktuální nabídky zájezdů?

Prohlédnout